Keertafel apps

Nu de kinderen thuis zitten, is het erg belangrijk om het automatiseren van de keertafels te onderhouden.

Keertafels kun je leuk en effectief oefenen met behulp van een sommenbal, keertafels zingen via YouTube, maar ook met apps. Twee leuke gratis apps zijn:
– Tafel jungle
– Dieren tafel

Download nu de app van Luisterbieb!

De coronacrisis speelt bij iedereen een belangrijke rol. We ondervinden met z’n allen de voor- en nadelen van dit virus. Inmiddels zijn alle scholen, horecagelegenheden en vele winkels dicht. De Luisterbieb speelt hier mooi op in.

Zowel voor volwassenen als voor kinderen heeft de luisterbieb gratis luisterboeken online gezet. Deze vind je op de website en in de app. Bekijk snel de website: https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html?cid=cn:extraluisterboeken_var:post_cre:corona_np:facebook_c:soc_sc:soco

Update blogs Remedial Teaching Leerknap

In verband met extreme drukte is het al ontzettend lang geleden dat ik rust heb kunnen vinden voor het schrijven van een blog. De komende periode probeer ik iedere week een nieuwe blog te schrijven, dus houd de website goed in de gaten.

Er zullen verschillende tips voor spelling, woordenschat en rekenen gepubliceerd worden. Deze kun je meteen toepassen in de klas of thuis met uw kind.

Eerste rekentip voor de keer- en/of deeltafels:
Kaboem is een ontzettend leuk spel, waarbij je spelenderwijs deeltafels, keertafels of splitsingen kunt oefenen. Bekijk snel het instructiefilmpje:

Spelbegeleiding bij kleuters

Kleuters leren veel tijdens spel door imitatie en verkapte instructie. De leerkracht kan tijdens spel het kind op een speelse manier begeleiden en door scaffolding verder brengen in zijn of haar ontwikkeling. Kinderen uit lage sociale milieus ontdekken niet zelf in de bouw- of rekenhoek. Zij hebben een leerkracht nodig die hen stuurt en verder brengt. Benieuwd hoe jij een kleuter tijdens spel op een effectieve manier kan begeleiden? Lees dan deze blog.

BLOG Begeleid spel en instructie in de bouwhoek (1)

Yeah, het is Kinderboekenweek. Leest u thuis ook?

Lieve ouders,

Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek begonnen met als thema ‘Vriendschap’. Uw zoon of dochter heeft vast over de opening op school verteld. Deze week wordt op school de nadruk gelegd op leesplezier en het belang van lezen. Samen lezen met uw kind zorgt thuis voor plezier, quality-time en goede voorbereidende taalvaardigheden. Goede taalvaardigheden, zoals fonologisch bewustzijn, mondelinge taalontwikkeling en alfabetische kennis, bij kinderen tussen de drie en vijf jaar zijn voorspellers voor een goede lezer, speller en cognitieve vaardigheden eind groep acht (National Center for Family Literacy, 2009).

In deze blog worden een aantal suggesties gegeven om het samen lezen effectiever en leuker te maken.

1. Kies samen met uw kind een boek dat hem of haar aanspreekt. Praat over het boek. Waarom spreekt dit genre het kind aan? Stel hierbij open vragen (wie, wat, waar, wanneer, hoe). Versterk het antwoord door het antwoord impliciet te verbeteren in hele zinnen. Uw kind zegt bijvoorbeeld: ‘koe wei’. U zegt: ‘Ja, de koe staat in de wei.’Daarnaast leest u de titel voor en kijkt u naar de afbeelding van het boek. Laat het kind de titel nazeggen. Misschien herkent uw kind een aantal letters uit de titel. Vraag hierop door. Waar komt deze letter nog meer voor? Tot slot voorspelt u met uw kind waar het boek over zou kunnen gaan.
2. Lees het boek interactief met veel expressie voor. Dit betekent dat u het boek met verschillende stemmetjes en gezichtsuitdrukkingen voorleest. Daarnaast stelt u tijdens interactief voorlezen vragen aan het kind.
3. Stel uzelf tijdens het voorlezen een aantal vragen die u ook zelf weer beantwoord. Op deze manier modelt u leesvaardigheden. Bijvoorbeeld: De koe staat in de wei en het regent. ‘Wat voor weer is het eigenlijk? O ja, dat heb ik daarnet gelezen. De koe staat in de wei en het regent, dus het regent.’
4. Maar betrek ook uw kind bij het verhaal. Stel tijdens het voorlezen vragen aan uw kind over datgene wat u daarnet heeft voorgelezen (5 W’s). ‘Wat is de koe aan het doen? Het regent, wat vindt de koe daarvan? De koe graast en ziet de boer aan komen. Wat gaat er gebeuren denk je?’ Geef uw kind feedback op het antwoord en vraag door. Of herhaal het antwoord van uw kind en breidt het met nieuwe kennis of woorden uit.
5. Tijdens het lezen heeft u veel aandacht voor nieuwe woorden. Label voorwerpen of acties uit het boek en beschrijf deze.
6. Aan het einde discussieert u over het boek. Waar ging het verhaal over? Wat vond uw kind leuk aan dit verhaal? En wat was minder leuk?
7. Lees het boek gerust meerdere keren voor. Herhaald lezen op verschillende dagen uit hetzelfde boek zorgt voor een grotere woordenschat en beter tekstbegrip.

Deze suggesties maken het samen lezen toch alleen maar leuker? Hopelijk probeert u een aantal suggesties thuis uit. Gedurende de kinderboekenweek zullen er nog meer praktijkvoorbeelden beschreven worden.

Wilt u meer weten over hoe u uw kind kunt begeleiden bij de vroege taalontwikkeling? Neem dan een kijkje op http://www.leerknap.webnode.nl

Groetjes een RT juf met passie voor lezen.

Rekenen in de vakantie!

Nog maar een paar nachtjes slapen en Brabant heeft zomervakantie. Wilt u rekenen op een leuke manier in de vakantie oefenen? Hier enkele tips en ideeën voor een gezellige zomervakantie.

Het oefenen van rekenen kan op een schoolse en een minder schoolse manier. Het spelen van spelletjes in een zonnige achtertuin is natuurlijk erg gezellig. Samen met uw kind spelletjes spelen, zonder dat uw kind het doorheeft dat het ook rekenen oefent. Voorbeelden van rekenspellen zijn: Rummikub, de spellen van Malle Getallen (Scalaleukerleren), Sudoko, vermenigvuldigen met twee dobbelstenen, tafelkwartet, domino deeltafels en tafel ganzenbord. Natuurlijk is het ook erg leuk om een eigen memory te maken met de sommen tot 20 of 100. En er is nog veel meer mogelijk. Schrijf op het ene kaartje de som en op het andere kaartje het antwoord. Nu kan het spel ‘memory’ beginnen.

Voor meer schoolse activiteiten kunt u een kijkje nemen op http://www.sommenprinter.nl, http://www.sommenmaker.nl of op http://www.sommenfabriek.nl

Het is belangrijk dat u kijkt naar de interesses van uw kind. Heeft het kind behoefte aan schoolse of minder schoolse activiteiten? Sluit hier bij aan.

Fijne zomervakantie!

Schuif de deeltafels niet onder tafel!Tafelspelletjes vakken vullentafels_mens_erger_je_niettafelkwartet[1]Tafel ganzenborddomino-deeltafels (1)

Spellingspellen voor in de vakantie

Heerlijk, het moment is bijna daar. Nog één weekje en dan hebben de kinderen in Brabant zomervakantie. Zes weken lang genieten van de rust en het samenzijn met familie. Ik kijk er in ieder geval al naar uit.

Sommige ouders willen graag doorgaan met oefenen in de vakantie. Dit is slim, want wanneer een kind zes weken geen vaardigheden oefent, zal het bepaalde vaardigheden vergeten. Na de vakantie dienen deze vaardigheden weer opnieuw geoefend te worden. Dit leidt soms tot frustratie bij kinderen.

Kijk vooral naar uw kind. Hoe wilt uw kind de spellingvaardigheden blijven oefenen? Wat vindt uw kind leuk om te doen? Wilt uw kind het op een schoolse manier of op een spelenderwijze manier oefenen?

Er zijn een aantal leuke spellen die gebruikt kunnen worden om op een gezellige speelse manier te oefenen, bijvoorbeeld Letterrummikub, Stapelwoord, Boggle, Galgje, Spellingzeeslag en Wordfeud. Vooral de tastbare gezinsspellen zorgen voor veel speelplezier. Stel tijdens het spel geregeld vragen over de woorden. Bijvoorbeeld: ‘Wat voor spellingregels horen er bij dit woord? Gaat het om een lange klank of een korte klank? Is het woord goed of fout geschreven en waarom? Kan jij het woord in klankgroepen verdelen?’

Daarnaast zijn er ook schoolse spellen. Denk bijvoorbeeld aan een Zomerse vijf minuten dictee, de spellingdobbelsteen en een spelling keuzemenu.

Klik op de onderstaande links voor de verschillende formats.
Ik wens jullie een fijne vakantie toe!

Het vakantiedicteeHet volg de pijl dicteePlus en minspel spellingSpel Rijtje lopenSpelbord 1001 snoepjes1001 snoepjes

Ps. Uit onderzoek blijkt dat het schrijven van woorden effectief is. Invuloefeningen, woordvlek oefeningen, puzzels etc. leiden niet tot betere spellingvaardigheden. Pak dus na de vakantie het schrijven van spellingwoorden weer op.

Welke toets toetst wat?

Op de basisschool hebben de kinderen de Cito toetsen net achter de rug. Ouders vinden de resultaten van de Cito toetsen erg belangrijk. En hechten er vaak veel waarde aan, maar vergeten we soms niet de methode toetsen? Wat toetst een methode toets eigenlijk? En wat toetst Cito? In deze blog wordt het verschil tussen een methode toets en Cito toets beschreven. Daarnaast wordt het belang van beide toetsen aangehaald.

De twee meest bekendste toetsen in het basisonderwijs zijn de niveautoetsen en de criteriumtoetsen.

Niveautoetsen, zoals Cito-toetsen, geven aan hoever een kind is gevorderd ten opzichte van de gemiddelde vooruitgang van wat men mag verwachten van een kind van een bepaalde leeftijd. Er kan onafhankelijk van de methode van school worden getoetst. Een Cito-toets toetst reeds aangeleerde en nog niet aangeleerde vaardigheden. Daarnaast laat een Cito-toets eventuele achterstanden en hiaten zien. Echter blijft het een globale beoordeling, omdat niet duidelijk wordt ‘hoe’ het kind tot het antwoord is gekomen. De waarde van Cito-toetsen kan worden vergroot door toetsen achteraf te analyseren. Hierdoor weet de leerkracht precies waar de hiaten zitten. Daarnaast geeft het een goed beeld van individuele leervorderingen en het onderwijsrendement van de leerkracht. De leerkracht kan zijn/haar instructie hierop aanpassen.

In deze blog wil ik ook de ouder helpen in het interpreteren van de Cito-resultaten. Deze krijgen de meeste ouders tijdens een rapportbespreking mee, maar wat zeggen de gegevens? De resultaten van de Cito-toetsen bestaan uit een aantal criteria. Een aantal belangrijke resultaten zijn: de didactische leeftijd, de didactische leeftijdsequivalent, de vaardigheidsscore, een LR% en de niveauwaarde.

De didactische leeftijdsequivalent (DLE) geeft de prestatie van het kind aan, overeenkomend met een gemiddelde prestatie van de normgroep na een bepaalde periode van schoolervaring. Een schooljaar bestaat uit ongeveer 10 maanden en telt verder tot eind groep 8, 60 onderwijsmaanden. Het aantal maanden onderwijs staat onder didactische leeftijd (DL). Wanneer een kind 23 maanden (DL) onderwijs heeft genoten, mag men verwachten dat het kind een DLE van 23 behaald. Haalt het kind een DLE van 18, betekent dit dat het kind 5 maanden achterstand heeft. Een vaardigheidsscore is ontwikkeld om toetsen met elkaar te kunnen vergelijken. Na het maken van een toets heeft een kind een toetsscore. De toetsscore wordt omgezet in een vaardigheidsschaal met vaardigheidsscores. De vaardigheidsscore geeft aan in welke mate het kind de vaardigheid beheerst. Met de LR% wordt de verhouding tussen DL en DLE aangegeven. Als DL en DLE gelijk zijn, heeft het kind een LR% van 100% behaald. Is het percentage hoger dan 100%, heeft het kind een voorsprong. Heeft het kind lager dan 100%, dan heeft het kind een achterstand. De kritische grens ligt bij 80%. Een niveauwaarde is de plaatsbepaling van een kind binnen de niveaus I t/m V. Elk Cito-niveau (I, II, III, IV, V) is verdeeld in tien gelijke stukken, waardoor je met niveauwaarden heel secuur naar het leerrendement kunt kijken. Men start met een 0 bij V en een 5 bij I. Wanneer een kind een niveauwaarde van 1,1 heeft behaald, heeft het kind een lage IV-score. Heeft het kind een niveauwaarde van 1,9 gescoord, dan heeft het kind een hoge IV-score en bijna een III-score behaald.

De criteriumtoetsen zijn de methode-toetsen. Deze sluiten aan bij een leerstofonderdeel, bijvoorbeeld een hoofdstuk uit een leerboek. Men kan nagaan of het specifieke doel, dat voorafgaand aan een hoofdstuk is opgesteld, is bereikt met behulp van de 80 procent normering. De norm ligt niet bij de gemiddelde prestatie van een vergelijkingsgroep, maar bij de mate van individuele beheersing. Ook deze toetsen kunnen geanalyseerd worden. Zo weet men op welke gebieden lesdoelen niet behaald zijn en welke kinderen intensivering van instructie nodig hebben. Uiteraard kan de leerkracht ook bij de resultaten van methode toetsen zijn/haar instructie aanpassen.

Beide toetsen en resultaten zijn dus belangrijk voor inzicht in de leerontwikkeling van het kind en het geven van effectief onderwijs. Dit waren een aantal belangrijke punten van beide soorten toetsen. Natuurlijk zijn er veel meer criteria, maar om het concreet te houden, worden deze niet besproken in deze blog.

Literatuur
Ruijssenaars, A.J.J.M., Van Luit, J.E.H., Van Lieshout, E.C.D.M. (2006). Rekenproblemen en dyscalculie. Theorie, onderzoek, diagnostiek en behandeling. Rotterdam: Lemniscaat

Klik om toegang te krijgen tot uitleg-toetsoverzicht-lovs-i-tm-v.pdf

Freek de Teek in de bovenbouw

Wat geniet ik toch van het mooie, warme en zonnige weer! Gezellig wandelen tijdens de Avondvierdaagse in de Haagse Beemden, in het weekend fietsen of wandelen we gezellig in en om Breda. Het is genieten geblazen. De lente is volop aanwezig.

Wanneer ik thuis kom en naar bed ga, controleer ik mezelf en mijn vriend op teken. Jezelf controleren op teken hoor ik maar weinig mensen doen. Dit is jammer, want van zo’n klein beestje kan je ernstig ziek worden. Gelukkig ben ik weer beter en kan ik genieten van de zon en mijn werk.

Ben jij benieuwd of deze les een leuke les voor jouw groep is? Bekijk dan snel de onderstaande link en misschien kan jij jouw kinderen in de klas op de ziekte van Lyme attenderen.

Veel plezier met Freek de Teek!

Lessuggestie Freek de Teek in paniek bovenbouw